Khóa luyện thi trực tuyến bài thi Linguaskill

Đăng ký Khóa luyện thi
 • Giúp thí sinh nâng cao trình độ tiếng Anh:
  • Nội dung đa dạng về kiến thức giao tiếp và thực hành kỹ năng đọc, viết, nghe và nói
  • Gồm nhiều phần học và thực hành về ngữ pháp và từ vựng
 • Chuẩn bị cho thí sinh kiến thức và kỹ năng để thi bài thi Linguaskill thật
 • Hoạt động trên nền tảng LMS giúp thí sinh và giáo viên theo dõi quá trình và kết quả học tập

Có 3 dạng khóa luyện thi:

 • Khóa luyện thi Nghe và Đọc Linguaskill tối thiểu 20 giờ
 • Khóa luyện thi Nói Linguaskill tối thiểu 10 giờ
 • Khóa luyện thi Viết Linguaskill tối thiểu 10 giờ

Nội dung khóa luyện thi

 • gồm 5 khóa có các nội dung chuẩn bị cho bài thi Linguaskill Tổng quát và Thương mại 
 • tài liệu khóa học theo chuẩn CEFR từ A2 – C2
 • nội dung theo chủ đề nơi làm việc đi kèm các gợi ý, mẹo và phần thực hành liên quan kiến thức để thi Linguaskill Tổng quát và Thương mại 
 • tổng quan về các dạng của khóa luyện thi Linguaskill

Nội dung khóa luyện thi

 • các bài học trong khóa luyện thi dựa trên các chủ đề chính trong bài thi chính thức 
 • phần thực hành chi tiết và sát với các câu hỏi trong bài thi
 • làm 2 bài thi thử trước khi thi thật
 • các lời khuyên để thí sinh tăng tự tin và nâng cao hiệu quả làm bài
 • Phần thưởng sau khi hoàn thành khóa học