Giới thiệu bài thi Linguaskill

 

Lý do chọn bài thi Linguaskill?

Kết quả bài thi chuẩn xác và đáng tin cậy.

Bài thi LINGUASKILL đã được thử nghiệm bởi các chuyên gia từ hơn 50 quốc gia với hơn 40 ngôn ngữ khác nhau để bảo đảm kết quả là chuẩn xác và đáng tin cậy. 

Kết quả nhanh chóng

Kết quả bài thi Linguaskill cho cá nhân và theo nhóm có trong 48 giờ. Còn bài thi Nói và Nghe có kết quả ngay sau khi thi. 

Báo cáo kết quả chuyên sâu

Thí sinh nhận được kết quả thi theo thang điểm Cambridge English Scale cho từng kỹ năng, giúp người học ra quyết định chính xác và so sánh kết quả với các bài thi khác. 

Các loại mô đun bài thi Linguaskill

Bài thi Linguaskill có dạng module, gồm các mô đun Nghe, Nói, Đọc và Viết, giúp thí sinh dễ dàng lựa chọn. Mô đun Bài thi Nghe & Đọc có tính thích ứng. Câu hỏi sẽ dễ hơn hoặc khó hơn tùy theo kết quả của câu hỏi trước đó. 

Mô đun Bài thi Nghe & Đọc

Thời gian: 60-85 phút

Mô đun Bài thi Viết

Thời gian: 45 phút

Mô đun Bài thi Nói

Thời gian: khoảng 15 phút

Trả kết quả nhanh

  • Mô đun Nghe & Đọc có kết quả ngay
  • Bài thi 4 kỹ nằng có kết quả sau 48 giờ
  • Thí sinh có thể tự xem hoặc nhận kết quả
  • Kết quả cho từng thí sinh hoặc theo nhóm
  • Chứng chỉ được cấp sau 15 ngày

Các dạng bài thi Linguaskill

Linguaskill Tổng quát

Bài thi Linguaskill Tổng quát kiểm tra ngôn ngữ được sử dụng hàng ngày. Đây là bài thi chuẩn cho các mục đích như kiểm tra đầu vào & đầu ra của các trường Đại học, và tuyển dụng các vị trí không liên quan đến thương mại. Ví dụ, các vị trí nhân viên cần các kỹ năng tiếng Anh thành thạo để thực hiện công việc hiệu quả, nhưng sẽ không cần thuật ngữ kinh doanh chuyên ngành.

Đặc điểm này giúp bài thi phù hợp với đa số các tổ chức, doanh nghiệp. Chủ đề bài thi gồm học tập và làm việc, lập kế hoạch tương lai, du lịch và công nghệ.

Linguaskill Thương mại

Bài thi Linguaskill Thương mại sử dụng tiếng Anh trong lĩnh vực thương mại và hợp tác, phù hợp với việc tuyển dụng các nhân viên cần sử dụng thành thạo tiếng Anh thương mại

Bài thi phù hợp với các doanh nghiệp từ nhỏ đến lớn, kể cả ở quy mô đa quốc gia. Các chủ đề của bài thi bao gồm các lĩnh vực mua và bán sản phẩm, dịch vụ, văn phòng, công tác và nhân sự..

Kết quả bài thi Linguaskill (Cá nhân)

1. Kết quả bài thi thể hiện số điểm theo Khung tham chiếu ngôn ngữ chung Châu Âu (CEFR) và thang điểm Cambridge English Scale.

2. Phần mô tả CEFR thể hiện những gì thí sinh có thể làm tương ứng với mức họ đạt được.

3. Kết quả bài thi thể hiện trình độ theo CEFR và thang điểm Cambridge English Scale cho mọi kỹ năng (Nghe, Đọc, Nói và Viết).

Kết quả bài thi (theo nhóm)

Kết quả bài thi theo nhóm thể hiện số điểm và trình độ mỗi thí sinh đạtt được cho từng kỹ năng và tổng số điểm theo thang điểm Cambridge English Scale và trình độ theo CEFR tương ứng.

Mức độ sử dụng thành thạo tiếng Anh (Linguaskill so với IELTS)

Mức độ sử dụng thành thạo tiếng Anh
Điểm IELTS so với Cambridge English Scale

Hình thức thi

Lệ phí thi Linguaskill

  • Lệ phí trên chưa bao gồm phí cấp chứng chỉ
  • Lệ phí cấp chứng chỉ: 100.000 đồng