Chứng chỉ Linguaskill

Chứng chỉ Linguaskill được Reap-Hevobooks cấp cho những thí sinh tham dự kỳ thi Linguaskill 4 kỹ năng do Reap-Hevobooks tổ chức tại các điểm thi chính thức, tuân thủ theo quy trình tổ chức thi của Hội đồng Khảo thí tiếng Anh Cambridge.

Reap-Hevobooks là Đại điện Ủy quyền duy nhất của Cambridge đối với bài thi Linguaskill tại Việt Nam với mã VN247.

Chứng chỉ Linguaskill được dán tem xác thực có gắn chíp được bảo mật 3 lớp và có thể xác thực trên hệ thống:

https://cert.vn247.org

VN247 là Đại diện Ủy quyền duy nhất đối với bài thi Linguaskill

Mặt trước của chứng chỉ chứa các thông tin:

  • Mã của Đại diện Ủy quyền duy nhất của Cambridge tại Việt Nam đối với bài thi Linguaskill: VN247
  • Loại bài thi: vd. Linguaskill General
  • Thông tin thí sinh
  • Điểm bình quân và quy đổi theo khung 6 bậc
  • Ngày thi và kết quả của từng kỹ năng (Nghe / Đọc / Nói / Viết) được quy đổi theo Khung 6 bậc

Chứng chỉ được dán tem xác thực của VN247

  • Tem xác thực được bảo mật 3 lớp
  • Tem xác thực được gắn chip RFID 
  • Tem xác thực có thể được quét bằng điện thoại thông minh 
  • Quét mã QR trên tem, sau đó đối chiếu SN, kiểm tra thông tin thí sinh bao gồm: ảnh chụp tại phòng thi, hồ sơ dự thi, kết quả thi, bản pdf chứng chỉ

Quét mã QR trên tem để xác thực Chứng chỉ Linguaskill tại

https://cert.vn247.org