Bài kiểm tra ngôn ngữ được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo của Cambridge dành cho giáo dục đại học & tổ chức doanh nghiệp

The AI-Powered English language test for Higher Education & Corporate Sectors by Cambridge

Bài thi tiếng Anh chính xác cho kết quả nhanh chóng

Linguaskill là bài thi trực tuyến nhanh chóng và thuận tiện nhằm giúp các tổ chức kiểm tra trình độ tiếng Anh của các cá nhân và nhóm ứng viên, được trang bị công nghệ Trí tuệ nhân tạo. Bài thi này kiểm tra tất cà bốn kỹ năng ngôn ngữ – nghe, nói, đọc và viết – theo module.

REAP-Hevobooks là Đại diện Ủy quyền Duy nhất của bài thi Linguaskill của Cambridge tại Việt Nam. REAP-Hevobooks không ủy quyền cho bất cứ bên nào để tổ chức kỳ thi Linguaskill. Chứng chỉ của bài thi Linguakill là do REAP-Hevobooks cấp và có dán tem chip chống giả, xác thực kết quả điện tử.

REAP-Hevobooks bảo lưu quyền độc quyền tổ chức thi và cấp chứng chỉ cho bài thi Linguaskill. Chứng chỉ Linguaskill chỉ được cấp cho những thí sinh thi tại điểm thi trong các kỳ thi do Reap-Hevobooks tổ chức. 

Linguaskill dành cho tổ chức giáo dục

Nếu bạn cần đánh giá trình độ tiếng Anh của ứng viên để xem xét nhập học, tiến bộ theo thời gian hoặc tốt nghiệp, Linguaskill có thể giúp bạn thực hiện điều đó một cách chính xác và hiệu quả.

Linguaskill dành cho nhà tuyển dụng

Khả năng giao tiếp tốt bằng tiếng Anh là yếu tố thiết yếu đối với nhiều doanh nghiệp. Linguaskill có thể giúp đảm bảo lực lượng lao động của bạn có các kỹ năng cần thiết để làm việc hiệu quả.

 Linguaskill dành cho thí sinh

Cho dù bạn cần chứng minh trình độ tiếng Anh để tốt nghiệp, học tập, làm việc, hoặc để đo lường tiến độ, Linguaskill có thể giúp bạn thực hiện điều đó một cách nhanh chóng và thuận tiện.

Đại lý và các điểm thi Linguaskill

Các đại lý Linguaskill là các tổ chức hợp tác với REAP-Hevobooks để quảng bá và giới thiệu bài thi Linguaskill. Các điểm thi Linguaskill là nơi tổ chức chính thức kỳ thi để cấp chứng chỉ. 

Linguaskill cho các tổ chức giáo dục

Nếu bạn cần đánh giá trình độ tiếng Anh của ứng viên khi xét tuyển, đánh giá tiến độ học tập hoặc đánh giá trình độ tiếng Anh khi tốt nghiệp, Linguaskill có thể giúp bạn làm điều đó một cách chính xác và hiệu quả. Sau đó, bạn có thể đưa ra những quyết định sáng suốt về việc sắp xếp khóa học và các công cụ hỗ trợ ngôn ngữ cần thiết. Linguaskill đáp ứng các quy định của các thông tư 18/2021/TT-BGDĐT, 23/2021/TT-BGDĐT, 17/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho việc tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, và giáo dục đại học.

Linguaskill cho các nhà tuyển dụng

Khả năng giao tiếp tốt bằng tiếng Anh là điều cần thiết trong rất nhiều doanh nghiệp. Linguaskill có thể giúp bạn đảm bảo lực lượng lao động của mình có các kỹ năng cần thiết để thực hiện công việc một cách hiệu quả, thông qua việc áp dụng bài kiểm tra tại thời điểm tuyển dụng hoặc để đánh giá trình độ kỹ năng giữa các nhân viên hiện tại nhằm nâng cao khả năng của họ thông qua chương trình đào tạo.

Linguaskill dành cho thí sinh

Cho dù bạn cần chứng minh trình độ tiếng Anh để tốt nghiệp, học tập, công việc, hoặc để đo lường tiến độ, chúng tôi đều có nhiều tài liệu thực hành và học tập để giúp bạn chuẩn bị cho Linguaskill. Chứng chỉ Linguaskill được công nhận toàn cầu và tại Việt Nam chứng chỉ Linguakill được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận trong các thông tư 18/2021/TT-BGDĐT, 23/2021/TT-BGDĐT, 17/2021/TT-BGDĐT cho việc tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, và giáo dục đại học.

QR Code: