Trường hợp kỳ thi bị gián đoạn vì lý do kỹ thuật vd. đường truyền bị gián đoạn, mất điện?

Trong trường hợp kỳ thi bị gián đoạn, đồng hồ tính giờ làm bài thi sẽ tạm dừng và thí sinh có thể đăng nhập lại trong vòng 24h và tiếp tục làm bài thi.

Trong trường hợp thí sinh không thể hoàn thành bài thi trong vòng 24h kể từ lúc bắt đầu làm bài, bài thi của thí sinh sẽ được tự động nộp để chấm điểm.

QR Code:

This entry was posted in . Bookmark the permalink.